Strategia wsparcia potrzebujących

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Gmina Siechnice dba o seniorów i osoby z niepełnosprawnością. W związku z tym opracowuje strategię dotyczącą pomocy i wsparcia tych grup społecznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach przystąpił do opracowania strategii dotyczącej wsparcia seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Instytucja zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w rozmowach, które będą miały na celu diagnozowanie problemów i potrzeb tych grup społecznych.

W ramach takich spotkań interdyscyplinarnych, które organizujemy co jakiś czas, wyszło nam, że ta struktura seniora się zmienia. Stwierdziliśmy, że warto się pokłonić nad problemami i potrzebami oraz zapytać samych seniorów i osoby niepełnosprawne – co możemy jeszcze dla nich zrobić — tłumaczy Joanna Bryłkowska-Hehn, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach.

Analiza danych statystycznych daje nam jakąś wiedzę, ale nie jest ona pełna. Dlatego takie włączenie osób niepełnosprawnych i seniorów w pracę nad dokumentami strategicznymi jest niezwykle istotna — tłumaczy prof. Dorota Moroń z Uniwersytetu Wrocławskiego.

W opracowaniu dokumentu będą uczestniczyły wszystkie jednostki i instytucje, które podejmują działania na rzecz osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami w gminie Siechnice.

Osoby niepełnosprawne i osoby starsze stanowią takie kategorie, które często są dotknięte problemami społecznymi. W związku z tym konieczne jest objęcie ich kompleksową opieką i pomocą. Przygotowywany przez nas dokument ma służyć zintegrowaniu działań różnych instytucji, aby możliwie najlepiej odpowiedzieć na potrzeby tych kategorii — dodaje prof. Dorota Moroń.

Ze względu na koronawirusa i związane z nim ograniczenia, spotkania konsultacyjne dla przedstawicieli poszczególnych miejscowości będą odbywały się w urzędzie miejskim. 

Osoby, które są zainteresowane osobistym udziałem w spotkaniu lub chcą zgłosić swoje pomysły na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością lub seniorów, powinni kierować się do przewodniczących rad osiedli lub sołtysów.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy