Studia podyplomowe o zmianach klimatu. UWr współtworzy Międzyuczelnianą Akademię Klimatu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Pogłębiające się zmiany klimatu widzimy za oknem. Ostatnie wichury są tego przykładem. Widać to także w prognozach pogody, okres między 2014 a 2020 rokiem był najcieplejszy w historii. Wszystko to przyczynia się do konieczności działania i słuchania ekspertów. Doskonale wie o tym między innymi Uniwersytet Wrocławski, który razem ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Akademią Górniczo-Hutnicza w Krakowie utworzyły Międzyuczelnianą Akademię Klimatu. Propozycja to nowy kierunek studiów podyplomowych.

To jest projekt o tyle interesujący, że też rozwojowy, a nie tylko studia podyplomowe realizowane wspólnie z SGH i AGH, czyli dwiema wiodącymi szkołami – ekonomiczną i techniczną. Kształcenie, które będzie przybliżało zagadnienie zmian klimatycznych, ale nie studentom, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, ale praktykom, którzy potrzebują tej wiedzy, żeby podejmować praktyczne decyzje gospodarcze, administracyjne i – mam nadzieję – polityczne – mówi prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

To będą studia podyplomowe, które będą miały na celu to, aby wykształcić praktyków w kontekście zmieniającego się klimatu i zagrożeń, jakie są z tym związane. Na przykład studia będą dotykać fizycznych podstaw zmian klimatu, ale również tego, jak te zmiany przekładają się na środowisko, między innymi na bioróżnorodność oraz na funkcjonowanie człowieka w tym środowisku – podkreśla Filip Duszyński, adiunkt w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr.

W ten sposób trzy duże uczelnie będą propagować wiedzę taką, którą można zastosować w rzeczywistych decyzjach w życiu społecznym. Idea jest taka, żeby ta Akademia przekształciła się w swoistą jednostkę administracyjną, dzięki której te trzy uczelnie będą mogły propagować wiedzę o zmianach klimatycznych i sposobach, jak możemy sobie z nimi radzić – dodaje prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Myślimy tutaj zarówno o przedsiębiorcach, ale także pracownikach administracji publicznej, samorządowcach, o osobach pracujących z organami administracji centralnej. My myślimy przede wszystkim o aspekcie stosowanym – wyjaśnia Filip Duszyński, adiunkt w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr.

Dla społeczeństwa najważniejsze są konsekwencje, to znaczy w jaki sposób sobie radzić z tymi zmianami klimatycznymi, jak je przewidywać i w miarę możliwości, jak je łagodzić. Te rzeczy, które my badamy, zostaną potem przetworzone po to, żeby społeczeństwo mogłoby mieć z tego racjonalny bieżący zysk – podsumowuje prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Według umowy każda z uczelni po kolei będzie liderem studiów. Na pierwszego lidera wyznaczono SGH, potem AGH i Uniwersytet Wrocławski.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy