Syców: aktualne inwestycje drogowe

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Komfort życia mieszkańców w dużym stopniu zależy od jakości infrastruktury drogowej. W Sycowie są obecnie realizowane cztery inwestycje. Właśnie po to, aby mieszkańcom żyło się lepiej i wygodniej.

Inwestycje te dotyczą przebudowy dróg, budowy chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz będą realizowane w czterech lokalizacjach na terenie Sycowa. Aktualnie prace już rozpoczęły się wzdłuż ul. Kossaka. 

Jest to odcinek o długości 500m bieżących. Wartość inwestycji jest około 3 mln zł. W tym posiadamy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2,1 mln zł – mówi Bernadetta Murij, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, UM Sycowa.

Obecnie w tamtym miejscu działa ciężki sprzęt, oraz między innymi trwa przebudowa sieci podziemnych. Została już zerwana stara nawierzchnia i pojawiła się podbudowa pod nową drogę. Wszystkie prace związane z przebudową ul. Kossaka w Sycowie powinny być zakończone w październiku tego roku. Za chwilę ruszy także kolejna z czterech inwestycji, która będzie dotyczyła przebudowy ul. Szarych Szeregów. Będzie to odcinek o długości 700 m.

Wartość inwestycji to jest około 5 mln zł. Tutaj również posiadamy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1,4 mln zł. Ta inwestycja potrwa do listopada bieżącego roku. Kolejna inwestycja, która za chwilę się rozpocznie to jest budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kaliskiej w Sycowie na odcinku 800m – mówi Bernadetta Murij.

Koszt budowy tego ciągu pieszo-rowerowego to 1,2 mln zł. Inwestycja ta jest współfinansowana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. W tym momencie jest ona na etapie postępowania w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznej. 

W bieżącym roku również rozpoczniemy kolejną inwestycję, dość strategiczną dla miasta Syców. To jest przebudowa ul. Matejki. Długość odcinka, który będzie przebudowany to jest 400m. Obecnie jest dokumentacja projektowa, czeka na realizację ZRID – mówi Bernadetta Murij, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, UM Sycowa.

Docelowo wszystkie te inwestycje mają zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Sycowa oraz innym użytkownikom tych dróg. 

Najnowsze wiadomości

Najnowsze programy