Tereny wodonośne – wstęp wzbroniony

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
To ponad 1000 hektarów łąk i stawów na południowym wschodzie miasta.Położone 6 kilometrów od centrum, w obrębie Wrocławia, jak i gminy Siechnice. Obszar ten już pod koniec XIX wieku został przeznaczony do uzdatniania wody.

Jesteśmy na terenach wodonośnych, jest to integralna część całego systemu zaopatrzenia w wodę dla miasta Wrocławia. Dlaczego te tereny są takie szczególne? Ponieważ na nich odbywa się ujmowanie wody. Tereny wodonośne to jednocześnie bezpośrednia strefa ujęcia wody dla miasta Wrocławia, dlatego są takie ważne – mówi Halina Urbańska-Kozłowska, główny technolog wody MPWiK Wrocław.  

Sam proces uzdatniania wody jest bardzo skomplikowany. Głównie dlatego, żeby była jak najbezpieczniejsza i najwyższej jakość dla mieszkańców.

Ponieważ niewiele takich rozwiązań istnieje w Polsce. Woda ujmowana jest z rzeki, rozprowadzana systemem rowów do 63 stawów infiltracyjnych, przez dno stawów woda infiltruje w grunt, dosilamy warstwę wodonośną. Stamtąd studniami, jest ich około 570, jest już ujmowana i podawana na zakład produkcji wody na Grobli – dodaje Halina Urbańska-Kozłowska, główny technolog wody MPWiK Wrocław.  

Warto pamiętać, że tereny wodonośne to nie jest miejsce dla każdego. Mogą tutaj przebywać tylko osoby do tego upoważnione. Na samym początku postawione są słupki, które także nie są tam postawione bez przyczyny, a teren cały czas jest patrolowany.

Pilnujemy strefy terenów wodonośnych MPWiK przed przebywanie osób postronnych. Pilnujemy, żeby osoby, które nie posiadają zezwolenia, nie poruszały się po tym terenie. Czasami pojawiają się takie osoby, osoby spacerujące z psami, osoby na rowerach czy skracające sobie drogę – mówi Michał Zastawny, Straż Miejska we Wrocławiu. 

Prawo wodne obowiązujące w Polsce nakazuje przedsiębiorstwom wodociągowym chronić ujęcie. Są dwie strefy: strefa bezpośrednia i otaczająca ją strefa pośrednia. Dla obu tych stref w przepisach ustalono nakazy i zakazy, czyli takie dopuszczalne zachowania i niedopuszczalne zachowania. Jedynym ograniczeniem dla strefy bezpośredniej jest dopuszczenie do korzystania z tego terenu, czy przebywania na tym terenie osobom, które mają upoważnienie i są bezpośrednio związane z ujmowaniem wody, tylko i wyłącznie – podkreśla Halina Urbańska-Kozłowska, główny technolog wody MPWiK Wrocław.        

Prawo wodne i bezpieczeństwo produkcji wody, to tylko dwa aspekty chronienia tych terenów. Jest jeszcze jeden – bezpieczeństwo mieszkańców.

Proszę pamiętać, że jesteśmy na terenach wodonośnych i tu wyraźnie widać, że wodonośne oznacza, że tej wody w gruncie jest więcej niż normalnie, więc te tereny bywają w niektórych miejscach grząskie, to również nie jest bezpieczne, dlatego zachowajcie państwo szczególną ostrożność i pozwólcie nam bezpiecznie uzdatniać wodę i nie naruszajcie zakazu, który jest wyraźnie oznakowany – mówi Halina Urbańska-Kozłowska, główny technolog wody MPWiK Wrocław.      

Przed wejściem na teren znajdują się specjalne tabliczki informacyjne, których nie sposób przeoczyć

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy