Umowa o dzieło. Kto musi ją zarejestrować?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Od początku stycznia każdą umowę o dzieło trzeba zgłosić do ZUS-u. Ten rodzaj umowy jest jednym z najbardziej popularnych, szczególnie w branżach gastronomicznej i kulturalnej, dlatego obowiązkowa rejestracja ma pomóc państwu w oszacowaniu dokładnej liczby takich umów w Polsce.

Umowy o dzieło są to umowy wyłączone z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a więc jeśli ktoś pracuje całe życie, tylko i wyłącznie na umowie o dzieło, to wtedy gdy cokolwiek się stanie, nie ma prawa do niczego, do żadnych świadczeń na przykład do bezpłatnego leczenia – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik ZUS na Dolnym Śląsku.

Umowę o dzieło zgłasza zleceniodawca, czyli podmiot, który zleca dzieło. Nie rejestruje się umów, które zostały podpisane w grudniu ubiegłego roku, a ich realizacja przebiega na początku 2021 roku. Umowę o dzieło zgłaszają wszyscy płatnicy składek i osoby fizyczne.

Obowiązek nie dotyczy umów zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem oraz umów zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Proces rejestracji jest bardzo łatwy. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową, zalogować się na swoje indywidualne konto na platformie internetowej ZUS, tam jest odpowiedni formularz, wpisuje się bardzo podstawowe dane – nie wpisuje się kwoty umowy – i taką umowę wysyła się do nas – dodaje Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik ZUS na Dolnym Śląsku.

Umowy o dzieło nie są oskładkowane, czyli zleceniodawca nie odciąga zleceniobiorcy składek na przykład na ubezpieczenie zdrowotne. Czas na rejestrację umowy wynosi 7 dni od jej zawarcia. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, zleceniodawcy grożą kary.

Jeżeli ktoś nie dopełni obowiązku, wtedy ZUS może podjąć odpowiednie kroki, może zwrócić się do sądu z prośbą o nałożenie grzywny w wysokości 5000 zł – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik ZUS na Dolnym Śląsku.

W pierwszym miesiącu obowiązywania przepisu, zgłoszono do ZUSU około 5000 umów o dzieło.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy