Uniwersytet Wrocławski. Czym jest Uczelnia Badawcza?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Uniwersytet Wrocławski to jedna z 10 uczelni wyższych w całej Polsce, która może pochwalić się tytułem uczelni badawczej. To prestiżowe wyróżnienie, ale co oznacza w praktyce? To przede wszystkim międzynarodowa współpraca, poprawa jakości kształcenia oraz pieniądze i szansa dla studentów na udział w badaniach naukowych.

Uniwersytet Wrocławski znalazł się w gronie 10 najlepszych uczelni w Polsce i zakwalifikował się do programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. To program, który ma wzmocnić czołówkę polskich szkół wyższych. Wrocławska uczelnia chce przede wszystkim poprawić jakość prowadzonych badań naukowych, a będzie to możliwe dzięki dodatkowym 30 milionom, które otrzyma właśnie w ramach tego programu. 

Nasz plan dotyczy czegoś więcej niż tylko zainwestowania kolejnych milionów we wsparcie badań. Ten duży projekt ma doprowadzić do głębokich zmian strukturalnych, ale też mentalnościowych i kulturowych na uczelni. Tak, aby uczelnia stała się wsparciem nie tylko dla regionu, ale dla całego pogranicza polsko-czesko-niemieckiego, stając się ośrodkiem badawczym – mówi prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczelnia chce zwiększyć zaangażowanie studentów w badania naukowe oraz stawia na zakup nowoczesnego zaawansowanego sprzętu, który również ma podnieść poziom badań. Oprócz tego Uczelnia Badawcza to na przykład pieniądze na tłumaczenia i publikacje lub granty na finansowanie badań wstępnych. Innymi słowy: to szansa i potencjał dla pracowników naukowych.

Będą przyjeżdżali profesorowie zza granicy. To będą wizyty z jednej strony naukowe, ale jednak związane z wykładem, głównie skierowane do doktorantów. No i oczywiście my będziemy wyjeżdżali do najlepszych uczelni w świecie. Jest na to sporo pieniędzy, tylko musimy chwilę poczekać – zaznacza dr hab. Dorota Nowak, pełnomocnik rektora ds. projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Zadań w ramach programu Uczelni Badawczej jest sporo, ale wszystkie mają wspierać naukowców, ich badania i poprawiać jakość dydaktyki. Priorytetowe Obszary Badawcze to między innymi: nauki chemiczne, sztuczna inteligencja, nowe mechanizmy działania leków, ale także kwestie społeczne na przykład zanieczyszczenia środowiska lub poszukiwanie biologicznych uwarunkowań ludzkiej aktywności.

Konkurs Uczelni Badawczej zakłada szereg zmian ogólnouniwersyteckich – ułatwiających życie, wspierających rozwijanie projektów badawczych i dofinansowujących publikacje – niezależnie od tego, z jakiego kierunku lub dyscypliny się wywodzimy. To tworzenie inkubatorów, które będą wspierały grupy badawcze, niezależnie czy są humanistyczne, społeczne czy eksperymentalne. Ten zakres jest dużo szerszy, a siłą Uniwersytetu jest to, że jest nas tak wielu, jesteśmy tak różnorodni, że potrafimy stworzyć coś nowego – podkreśla prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uniwersytet Wrocławski chce przyciągnąć najlepszych uczniów. Dla finalistów lub laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych oraz kandydatów z najwyższym wynikiem rekrutacyjnym przewidziano stypendia.

Chcemy ich przyciągnąć na Uniwersytet, czyli jeszcze trzeba ich przekonać do nas: że ich chcemy i że na nich czekamy. Jest też taka strategia, żeby każdego nagrodzonego objąć indywidualną opieką, więc nie tylko dostaną stypendium, ale będziemy z nim rozmawiać i pomagać – mówi dr hab. Dorota Nowak, pełnomocnik rektora ds. projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Uniwersytet Wrocławski planuje również utworzenie studiów jednostopniowych, dla studentów ukierunkowanych na prace badawcze.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy