Uniwersytet Wrocławski: IV Zjazd Towarzystwa Kulturoznawczego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Tym razem to Uniwersytet Wrocławski gości IV Zjazd Towarzystwa Kulturoznawczego z całej Polski. To bardzo ważne wydarzenie, podczas którego całe środowisko może się spotkać i porozmawiać o tych najważniejszych tematach, które na co dzień ich dotykają.

-Czuję się wspaniale, dlatego, że to wspaniały jubileusz. 50-lecie kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, ale także dlatego że to jest mój macierzysty wydział. Ja jestem wprawdzie archeologiem, ale do niedawna byłem dziekanem tego wydziału i naprawdę mam szczególny sentyment do kulturoznawców, dlatego że wszystkie moje rozmowy jako dziekana, wcześniej jako po prostu pracownika naukowego wydziału, były zawsze bardzo pożyteczne – mówi dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr, prorektor ds. badań naukowych.

-Na Uniwersytecie Wrocławskim wrzesień to jest w ogóle czas wielkich konferencji, wielkich kongresów i jedną z największych jest ten zjazd kulturoznawczy, który odbywa się raz na 4 lata, więc właściwie to jest jak olimpiada kulturoznawcza – mówi Katarzyna Uczkiewicz, rzecznika Uniwersytetu Wrocławskiego.

-Zjazdy kulturoznawcze można analizować w dwóch perspektywach. Jedna to jest perspektywa badawcza, która pokazuje najważniejsze problemy, które zajmują nas w ciągu od jednego do drugiego, czyli mniej więcej 4 lat, chociaż teraz wydłużony ten okres przez pandemię. Drugi to jest wymiar integracji środowiska, a więc równie ważne jest to, że możemy się spotkać. Wydaję mi się, że ta funkcja integracyjna rozmowy, spotkania, budowania pewnej sieci relacji na przyszłość jest niezwykle istotna – mówi Marianna Michałowska, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

-Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i możemy się spotkać nie za pośrednictwem mediów, choć wiem, że niektóre osoby będą musiały skorzystać internetu, ponieważ pandemia jednak nie odpuszcza. Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie i prawdziwe święto. Czas wymiany opinii, dyskutowania, poglądów, które zawsze są bezcenne, wtedy, kiedy możemy tego dokonywać bezpośrednio – mówi dr hab. Renata Tańczuk prof. UWr, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytet Wrocławski.

-Jednocześnie obchodzimy 50-lecie kulturoznawstwa polskiego, to się wiąże z początkiem tutaj w ośrodku wrocławskim, ale także 20-lecie Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, które było tym pierwszym krokiem do integracji. Na początku było 4-5 ośrodków kulturoznawczych w Polsce, teraz jest ich więcej – mówi dr hab. Tomasz Majewski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Antropologii i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

-Spektrum zagadnień, które będziemy podejmować, jest bardzo rozległe. Będziemy dyskutować na temat zmian klimatycznych, na temat genealogii polskiej kultury, będziemy dyskutować na temat scenariuszy przyszłości, kultur przyszłości – mówi dr hab. Renata Tańczuk prof. UWr, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytet Wrocławski.

-Borykamy się z konsekwencjami reformy edukacji i likwidacji naszej dyscypliny, połączenia nas w naukę o kulturze religii. W tej chwili już działamy jakby w nowym reżimie instytucjonalnym, częściowo się sprawdził, częściowo jest dla nas bardzo trudny i zaciera specyfikę naszych refleksji – mówi dr hab. Tomasz Majewski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Antropologii i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

-Dla całego Uniwersytetu to jest bardzo wielkie święto. Jesteśmy uczelnią badawczą, a więc właśnie wielkie naukowe wydarzenia to jest właściwie kwintesencja naszej działalności akademickiej, ponieważ Uniwersytet to nie jest tylko szkoła wyższa, w której nauczymy się zawodu, ale także miejsce, gdzie po prostu się zastanawiamy, w jaki sposób świat powinien funkcjonować – mówi Katarzyna Uczkiewicz, rzecznika Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zobacz również

Zamek Piastowski w Jaworze jest miejscem, które przez sporą część swojej historii pełniło funkcję więzienia, zarówno nazistowskiego, jak i komunistycznego. Jednak pod koniec lat 80. artystyczne środowiska zaczęły wykorzystywać jego przestrzeń do twórczości artystycznej. Obecnie jest to miejsce alternatywnej sztuki i muzyki.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy