Uniwersytet Wrocławski z nowym rektorem. Wybrano prof. Roberta Olkiewicza

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Kolegium elektorów wybrało nowego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Został nim prof. Robert Olkiewicz, fizyk. Nam udało się porozmawiać z nowym rektorem o jego wizji uczelni.
  • Zdecydowałem się kandydować, bo słyszałem wiele głosów na uczelni, że trzeba dokonać pewnej korekty tych zmian, które zachodziły na naszej uczelni przez ostatnie dwa lata. Chciałbym przywrócić większą rolę Kolegium Rektorsko-Dziekańskiemu. Po drugie zlikwidować Centralny Zespół ds. Awansów – awanse przechodzą na wydział. Chciałbym także zmienić skład wydziałowych komisji konkursowych – osoby spoza wydziału będą tylko głosem doradczym – mówi prof. Robert Olkiewicz, rektor-elekt Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nowy rektor elekt zapowiedział, że będzie starał się pozyskać pieniądze na podwyżki dla pracowników uczelni.

  • Tak jak deklarowałem, będę starał się zwiększyć przychody uczelni, poprzez utrzymanie i rozwój studiów niestacjonarnych, podyplomowych i stworzenie MBA, zwiększenie usług badawczych świadczonych na zewnątrz i – nie ukrywam – być może lobbowanie w ministerstwie, żeby tych dla środowiska było więcej – mówi prof. Robert Olkiewicz, rektor-elekt Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od marca uczelnia musiała radzić sobie bez rektora. Poprzedni – prof. Przemysław Wiszewski – został odwołany przez ministra Przemysława Czarnka za naruszenie ustawy “Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. 

  • To zakończyło wyjątkowy okres, który w historii UWr nie zdarzył się jeszcze. Te przedterminowe wybory na pewno zakończą taki okres niepewności. Natomiast głęboko wierzę w to, że uczelnia to coś więcej niż osoby, które nią zarządzają. To przede wszystkim bardzo wysoki poziom naukowy i dydaktyczny, blisko 30 tys. studentów, 3,5 tys. pracowników – wielu z nich o światowej renomie i tego nic nie zmieni. Teraz wchodzimy na nowe tory – dodaje Katarzyna Uczkiewicz, rzeczniczka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oprócz prof. Olkiewicza o stanowisk rektora ubiegali się prof. Gościwit Malinowski, prof. Robert Wieczorek, prof. Patrycja Matusz oraz odwołany rektor prof. Wiszewski.

  • Kontynuujemy projekt, który się wzywa Uczelnia Badawcza. Wprowadzamy tam pewne zmiany, żeby strumień pieniędzy był szerszy.  Najważniejsze hasło to – jedność nauki i kształcenia – mówi prof. Robert Olkiewicz, rektor-elekt Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rektor elekt zapewnił także, że będzie dbał o mniejszości współtworzące społeczność akademicką. 

  • Uniwersytet powinien być przestrzenią przyjazną dla studentów i pracowników. Mamy powołanych rzeczników, więc wierzę, że w razie potrzeby będą reagować. Ja także będę wrażliwy na wszelkie akty dyskryminacji wobec studentów i pracowników – podsumowuje prof. Robert Olkiewicz, rektor-elekt Uniwersytetu Wrocławskiego.