W centrum Siechnic powstaje nowy gminny ośrodek zdrowia

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Pomiędzy ulicami Jana Pawła II, ul. Zacisze i ul. Kościelną w Siechnicach powstaje nowy Ośrodek Zdrowia. Będzie to miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli otrzymać podstawową opiekę zdrowotną. W środku znajdą się między innymi poradnia pediatryczna, przychodnia specjalistyczna, rehabilitacja, jak również apteka.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego gminnego ośrodka zdrowia odbyła się 3 czerwca. Wydarzeniu towarzyszyli specjalnie zaproszeni goście. Wśród nich przedstawiciele zarządu powiatu wrocławskiego ze starostą Romanem Potockim. Jak również przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, radni Rady Miejskiej w Siechnicach, sołtysi i miejscowi przedsiębiorcy. Nowy ośrodek zdrowia będzie miał ponad 3600 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i został zaprojektowany na 550 osób. Będzie miał dwie kondygnacje oraz parking podziemny. Obiekt będzie nowoczesny i przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Nowy ośrodek zdrowia jest w Siechnicach bardzo potrzebny. Będzie drugim po ośrodku zdrowia wybudowanym w latach 80-tych w Świętej Katarzynie.

Oczywiście oba ośrodki tak naprawdę nie mają przypisanej rejonizacji, więc te usługi mogą być świadczone w każdym z nich dla ogółu naszych mieszkańców. A zapewne będą świadczone nie tylko dla naszych mieszkańców, ze względu na to, że tak jesteśmy położeni, a nie inaczej na mapie aglomeracji, przy wielkim Wrocławiu, z gminami sąsiednimi – mówi Milan Ušák, burmistrz Siechnic.

W nowym ośrodku będzie działała miedzy innymi poradnia neurologiczna i ortopedyczna.

Te poradnie, które funkcjonują dzisiaj w ośrodku zdrowia w Świętej Katarzynie, również tutaj będą funkcjonować. Pod tym względem gmina Siechnice nawet na mapie gmin powiatu wrocławskiego czy aglomeracji wrocławskiej, jest gminą wyjątkową. Dlatego, że już dzisiaj zanim jeszcze zostanie oddany do użytku ten ośrodek, ośrodek w Św. Katarzynie zapewnia te usługi i bazę do świadczenia tych usług, finansowane ze środków publicznych – mówi Milan Ušák.

Ośrodek będzie zapewniał usługi medyczne głównie finansowane ze środków publicznych, czyli ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czyli z naszych składek zdrowotnych. To nie jest przedsięwzięcie komercyjne i nie miało być. Dlatego cieszę się i dziękuję ogromnie tym wszystkim radnym Rady Miejskiej w Siechnicach, którzy zdecydowali się poprzeć realizację tej inwestycji, wtedy już w niełatwych czasach. Dzisiaj te czasy oczywiście są coraz trudniejsze. Ale inwestycję z sukcesem zrealizujemy i oddamy do użytkowania. Bardzo potrzebną w tym czasie pandemii, po pandemii – mówi Milan Ušák, burmistrz Siechnic.

Koszt budowy nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach to ponad 24,5 mln zł. Zgodnie z umową wykonawca ma 24 miesięcy na realizację tej inwestycji od momentu przekazania terenu budowy.

To jest duża inwestycja. Tak dla porównania obrazowo, kiedy w 2010 roku mój poprzednik podejmował decyzję i ówczesna rada o   inwestycji budowy ratusza, budżet gminy wynosił około 55 mln zł po stronie dochodów, a inwestycja ratusza to było 12,5 mln zł. Dzisiaj budżet to około 190 mln zł po stronie dochodów. Koszt tej inwestycji może sięgnąć około 24 mln zł i za kilka miesięcy będziemy mam nadzieję, a wręcz przekonanie spotykać się na oddaniu tej inwestycji do użytku – mówi Milan Ušák.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy