Wiadukty w ciągu ul. Gazowej i Karwińskiej przejdą generalny remont

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Wiadukty w ciągu ul. Gazowej i Karwińskiej przejdą generalny remont. W ekspertyzie, którą opublikował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, stan techniczny obiektu został uznany za niedostateczny. Przebudowy przede wszystkim wymagają przyczółki, które zostały wykonane ponad 110 lat temu. Do wymiany są między innymi balustrady. Obecnie trwa przetarg na stworzenie projektu dla remontu wiaduktów.

Dwa z trzech wiaduktów, bo mowa tutaj o trzech wiaduktach, znajdują się w ul. Gazowej, trzeci w ul. Karwińskiej. Dwa z nich pochodzą z okresu tuż po wojnie. Jeden z nich został wybudowany około 1945 roku, drugi w 1948, trzeci wiadukt najmłodszy powstał 1964 roku. Także ich stan techniczny jest bardzo daleki od zadowalającego. Przede wszystkim interwencji wymagają podpory, przyczółki, stan techniczny nawierzchni, chodników, balustrad, osłon przeciwporażeniowych – mówi Ewa Mazur, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Aby przystąpić do prac remontowych, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta musi najpierw opracować dokumentację projektową, która niestety nie zachowała się. Na jej podstawie będzie można określić zakres prac projektowych.

Remont tych wiaduktów jest niezbędny, bo korzystają z nich nie tylko samochody, ale również autobusy komunikacji miejskiej, a ich nośność w tej chwili jest mocno obniżona przez bardzo zły stan techniczny. Zakładamy, że w dokumentacji projektowej pojawią się również rozwiązania umożliwiające wyznaczenie ścieżek rowerowych na tych trzech wiaduktach. W tym celu oczywiście trzeba będzie też zaprojektować poszerzenie części chodnikowej, aby ten ruch rowerowy mógł normalnie się odbywać – mówi Ewa Mazur.

Dokumentacja projektowa musi być także uzgodniona z Polskimi Liniami Kolejowymi.

Dlatego, że będziemy prowadzić prace bezpośrednio nad torami kolejowymi i ich realizacja będzie wymagała stworzenia harmonogramu wyłączenia połączeń kolejowych na czas prowadzenia prac remontowych. Zakładamy, że prace projektowe będą trwać 12 miesięcy. Takie jest optymistyczne założenie, ale zazwyczaj okazuje się, że te prace trwają kilka miesięcy dłużej – dodaje Ewa Mazur, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Zgodnie z planem dokumentacja projektowa powinna powstać do końca 2022 roku. Na jej podstawie Zarząd Dróg i Utrzymania miasta będzie mógł zaplanować budżet na 2023 rok, w którym, po rozstrzygnięciu przetargu, będą mogły ruszyć prace remontowe. 

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy