Wielokulturowość Dolnego Śląska. Mieszkają tu m.in. Łemkowie i Górale Czadeccy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Różnorodność kulturowa Dolnego Śląska to bogata historia tych, którzy przybyli tu po II wojnie światowej oraz ludności, która mieszkała tutaj przed 1945 rokiem. Wśród tych, którzy zamieszkali na terenie naszego regionu są m. in. Łemkowie i Górale Czadeccy.

Wielokulturowość i różnorodność tradycji doskonale widać w zespołach ludowych, które z jednej strony kultywują tradycje i zwyczaje swoich przodków, a z drugiej tworzą kulturalny miks Dolnego Śląska. To tu łączą się losy tych, którzy przybyli z różnych stron. Na terenie Dolnego Śląska zamieszkali m.in. Łemkowie.

– Historia nasza jest bardzo długa, bo jest to historia Łemków, którzy mieszkali kiedyś w górach. Zostali wysiedleni w akcji „Wisła”. Jesteśmy ich potomkami, więc kultywujemy tradycje łemkowskie. Wyróżnia się tym, że jest to coś odrębnego od polskiego, od ukraińskiego i słowackiego. Kulturowo trochę jest inne, łemkowskie jest to takie niby polskie, bo my jesteśmy Polakami, tylko mamy gwarę taką i jesteśmy Łemkami – mówi Włodzimierz Zoryło, Łemkowski Zespół „Roztoka”.

Łemkowie z Dolnego Śląska podtrzymują tradycję i pokazują swoją kulturę w łemkowskim zespole „Roztoka”.

– Bardzo dużo naszych piosenek zespoły śpiewają po polsku, co nam się bardzo podoba, że im się spodobało. My z kolei uczymy się polskich piosenek po polsku. Czasem zmieniamy też dla siebie. Dla nas to jest dużo, bo wydaje mi się, że kultura jest właśnie po to, żeby się nawzajem uzupełniać, wzbogacać, nie stać tak twardo przy swoim, co trzeba, tak mi się wydaje. Trzeba i należy. Ale jest równie dobrze coś nowego pokazać. Czegoś nowego się nauczyć, nawet sposobu śpiewania, czy na przykład zaśpiewać coś po swojemu, żeby ktoś zobaczył, że też można inaczej – mówi Anna Oleśniewicz, Łemkowski Zespół „Roztoka”.

Na Dolnym Śląsku swój dom znaleźli również Górale Czadeccy, którzy przybyli tu z Bukowiny Rumuńskiej po II wojnie światowej.

– Ważne jest dla każdego człowieka, żeby znał swoje pochodzenie. My jesteśmy bardzo dumni z tego, że wiemy, skąd pochodzimy, skąd są nasi przodkowie i wiadomo, jakie były zawirowania, wędrówka ludów. Ale my wiemy i cieszymy się, że było nam to dane – mówi Bożena Żygadło, zespół Górali Czadeckich „Pojana”.

W tym roku zespół folklorystyczny Górali Czadeckich obchodzi 65-lecie, a łączy w sobie cztery pokolenia.

– Zespół daje mi przede wszystkim możliwość poznania tradycji i świadomości, skąd pochodzę. To jest dla mnie bardzo ważne, właśnie to pochodzenie moich przodków, to jak poznaję gwarę, to jak poznaję ubiór, rozmowy z dziadkiem czy z babcią pokazują, jak ważne było dla nich tradycje i to, że my dalej to kontynuujemy. Dzięki naszemu zespołowi, Dolny Śląsk jest można powiedzieć znany z tego, że są takie osoby takie jak my. To, że my się tego nie wstydzimy, że my to cały czas kultywujemy, jest to, myślę, dla Dolnego Śląska taką wizytówką troszeczkę. Nasz powiat dzierżoniowski dużo osób kojarzy właśnie z nami. I to jest fajne – mówi Karolina Juraszek, zespół Górali Czadeckich „Pojana”.

Bo choć Dolnoślązacy pochodzą z różnych stron, wiele ich łączy.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy