Wrocław bez przemocy. Nie bądź obojętny!

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Od 25 listopada, czyli Międzynarodowego Dnia Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, do 10 grudnia, który jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. To 16 dni, podczas których szereg instytucji będzie uświadamiać i edukować o przemocy. Nie tylko tej fizycznej, ale także słownej lub ekonomicznej. Miasto rusza z kampanią Wrocław bez przemocy.

Według policyjnych statystyk co roku ofiarą przemocy domowej pada blisko 90 tysięcy osób, niestety głównie to kobiety. Każdego tygodnia giną trzy z nich. To przerażające liczby, a nie wszystkie akty przemocy są zgłaszane. Wrocław chce uświadamiać i uwrażliwiać mieszkańców, dlatego rozpoczyna szeroką kampanię społeczną.

Uważamy, zawsze uważaliśmy, że ten problem istnieje, że jest ważny i bolesny, a w dobie pandemii światowe badania wskazują na to, że ludzie zamknięci w czterech ścianach te zachowania przemocowe przejawiają w większej skali – mówi Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMW.

W ramach kampanii zaplanowano szereg działań w przestrzeni miejskiej. Przedstawionych zostanie 18 historii, prawdziwych historii ofiar przemocy.

Są to różne historie dotyczące przemocy rówieśniczej, ze względu na tożsamość seksualną, oraz w rodzinie. Nie tylko wobec kobiet, ale wobec osób starszych, to jest też poważny problem. Będą również przykłady przemocy finansowej w relacjach małżeńskich, czy partnerskich. W tych historiach staramy się pokazać różne oblicza przemocy – dodaje Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMW.

Drugi element naszej kampanii, czyli informacja. Zależy nam na tym, żeby odwoływano się do informacji. Chcemy pokazać, że nikt nie jest w tym zostawiony sam sobie. Jednym z haseł, które będziemy używali jest: „Możemy pomóc, zadzwoń”. Prezentujemy podczas kampanii około 10 różnych instytucji, które świadczą pomoc profesjonalnie – wyjaśnia Łukasz Łaskawiec, Wydział Promocji i Turystyki UMW.

Wszelkie działania, które we Wrocławiu podejmujemy, są realizowane w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zapraszamy do współpracy wszelkie podmioty, które mogą w przeciwdziałaniu przemocy pomóc. Współpracujemy z policją, strażą miejską i graniczną, oraz że służbą więzienną, organami edukacji – dodaje Michał Szydłowski, zastępca dyrektora MOPS Wrocław.

W ramach kampanii zaplanowano szereg działań w przestrzeni miejskiej. Przedstawionych zostanie 18 historii, prawdziwych historii ofiar przemocy. Symbolem walki z przemocą jest biała wstążka. Taka pojawi się na strojach piłkarzy pierwszej drużyny Śląska Wrocław podczas najbliższego sobotniego meczu ze Stalą Mielec. Takie wstążki otrzymają także wszyscy kibice, którzy będą na meczu.

Podczas tego nadchodzącego meczu na murawie zostanie eksponowana duża flaga z wielkim białym symbolem kampanii, czyli z wielką białą wstążką i logo Wrocław bez przemocy. Będzie ona na murawie przed meczem i w przerwie. Będziemy też na telebimie, na płycie głównej, także na sektorach wyświetlać film dedykowany kampanii. Będziemy eksponować wszystkie grafiki z numerami telefonów dla osób w potrzebie – mówi Iwona Grzelińska, WKS Śląsk Wrocław.

Trzeba pamiętać, że przemoc ma różne oblicza. To może być krzyk, agresja słowna, ale także milczenie lub zaniedbanie. W każdym z tych przypadków należy reagować.

Ważne telefony:

  • 800 120 002 Niebieska Linia, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  • 116 111 Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 731 450 926 Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii EVOLUTIO, pn.–pt. godz. 10.00–18.00
  • 538 579 554  Wrocławskie Centrum Zdrowia, pn.–pt. godz. 8.00–20.00
  • 71 796 40 85  Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  • 572 108 352 Fundacja NON LICET
  • 71 358 08 74  Centrum Praw Kobiet
  • 881 220 440 Stowarzyszenie INTRO
  • 112 Telefon alarmowy

Najnowsze wiadomości

Najnowsze programy