Wrocławskie obiekty na Krajowej Liście UNESCO

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Drugiego grudnia została otwarta wystawa dotycząca obiektów znajdujących się na Liście Krajowej UNESCO, Pamięć Polski. Wystawę w formie 9 walców można oglądać na placu Wolności.

Jest 9 takich walców, które przedstawiają wszystkie obiekty, które zostały wpisane na Krajową Listę UNESCO, czyli Pamięć Polski. Przede wszystkim [warto zobaczyć wystawę – przyp. red.] dlatego, że możemy również widzieć obiekty, które można zobaczyć we Wrocławiu, czyli rękopisy z Ossolineum oraz nasze rotulusy – mówi Danuta Płókarz z Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Te rotulusy średniowieczne z klasztoru Premonstratensów na Ołbinie z lat 1257-1370, które dotyczą procesów sądowych, jakie wytaczał klasztor premonstratensów, dotyczą one spraw majątkowych, dziesięcin i spraw uposażenia – mówi dr Janusz Gołaszewski, dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Na Krajowej Liście Programu UNESCO znajdują się też dzieła Juliusza Słowackiego, przechowywane w Ossolineum. 

Jeśli chodzi o rękopiśmienną spuściznę Słowackiego, którą posiadamy w Ossolineum, jest to bardzo bogaty i bardzo różnorodny zbiór dzieł różnych, od dramatów po poematy, pod dzieła filozoficzne. Z takich tytułów, którymi możemy się faktycznie pochwalić jest niewątpliwie fragment „Konrada Wallenroda”. Tytuł nawiązuje do Mickiewicza, ale Słowacki miał tendencje, że troszeczkę przerabiał Mickiewicza i komentował go. Poza tym dramaty „Samuel Zborowski”, „Zawisza Czarny” – mówi dr Agata Janiak z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Dla samej instytucji mają znaczenie przede wszystkim te obiekty. One są bezcenne i jedyne, i zawierają wyjątkowe treści. Treści dotyczące naszej historii, dotyczące ciężkiego XIX wieku. No i te zbiory chcielibyśmy nie tylko udostępnić badaczom, ale i utrwalić w pamięci żyjących wrocławian – mówi dr Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Najnowsze wiadomości

Najnowsze programy