WroOpowieści Rafała Dutkiewicza odc. 41

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu - to niezwykłe miejsce. Założone 4 czerwca 1817 roku we Lwowie. Tam też nadal jest wiele niezwykłych starodruków. Dzięki współpracy wieloletniego dyrektora wrocławskiego Ossolineum - Adolfa Juzwenki - i dyrektora lwowskiego zakładu, zbiory biblioteczne są dostępne dla obu placówek.

Najnowsze wiadomości

Najnowsze programy