WroOpowieści Rafała Dutkiewicza odc. 50

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Jesteśmy na Uniwersytecie Wrocławskiem, w gmachu Biblioteki. Na pierwszym piętrze stoi popiersie Fritza Sterna. To amerykański historyk niemieckiego pochodzenia, profesor Columbia University w Nowym Jorku. Urodził się 2 lutego 1926 roku we Wrocławiu, zmarł 18 maja 2016 w NY. Specjalizował się w badaniach nad niemieckim nazizmem. Uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Najnowsze wiadomości

Najnowsze programy