Wschodnia Obwodnica Wrocławia coraz większa. Kiedy pojedziemy całą WOW?

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Krok za krokiem powstają kolejne odcinki Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Kierowcy już od miesiąca mogą korzystać z tak zwanego odcinka południowego o długości 2,5 km, który połączył ulicę Grota-Roweckiego z rondem w Żernikach Wrocławskich i ulicą Buforową oraz z tak zwanego północnego odcinka Łany-Długołęka o długości 10 km. Oba odcinki zostały oddane do użytku w grudniu zeszłego roku. Po wybudowaniu wszystkich odcinków, Wschodnia Obwodnica Wrocławia będzie miała 30 km długości, co w znacznym stopniu powinno ułatwić kierowcom poruszanie się wzdłuż południowej i wschodniej granicy Wrocławia oraz pozwoli odciążyć centrum miasta.

Odcinek od ul. Grota-Roweckiego do ul. Buforowej w zasadzie wykonawca wykonał w ciągu 12 miesięcy. Był to kontrakt w formule „Zaprojektuj i buduj”. Umowa została podpisana w maju 2019 roku, natomiast termin oddania to był listopad 2022 roku. Jeżeli chodzi o drugi odcinek, roboty rozpoczęły się w czerwcu 2020 roku, a zakończyły się w grudniu 2022 roku – mówi Mariusz Wawro, dyrektor ds. inwestycji, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Odcinek od ul. Grota-Roweckiego do ul. Buforowej kosztował ponad 35 mln zł. W ramach tego zadania powstała szeroka nowoczesna droga o szerokości 8 m. Oprócz tego powstały dwa ronda turbinowe oraz elementy bezpieczeństwa drogowego, czyli oznakowanie pionowe i poziome. Wykonawcą tego zadania była firma Budimex. Drugi odcinek Łany-Długołęka kosztował ponad 170 mln zł i został wybudowany przez firmę Kobylarnia. Ten odcinek umożliwia skomunikowanie Wrocławia z wylotem w kierunku Warszawy.

W ramach tego zadania wybudowaliśmy siedem obiektów inżynierskich. Dwa wiadukty nad liniami kolejowymi, trzy mosty oraz powstały wiadukty drogowe. Wykonaliśmy również sześć skrzyżowań, w tym dwa ronda. W ramach tej inwestycji również wykonaliśmy przebudowę istniejących sieci, kolizji, wykonaliśmy ciągi pieszo-rowerowe oraz zabezpieczenie w postaci ekranów akustycznych – mówi Mariusz Wawro.

Inwestycja ta jest nadzorowana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu i jest jedną z największych inwestycji drogowych, która jest realizowana z ramienia samorządu województwa dolnośląskiego, jak również największą inwestycją drogową, która jest realizowana na terenie Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej.

Pozostał nam do wykonania jeszcze ostatni odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Jest to odcinek od ul. Grota-Roweckiego do ul. Karkonoskiej, przez miejscowość Wysoka. W tej chwili jesteśmy na etapie prac przygotowawczych – mówi Mariusz Wawro, dyrektor ds. inwestycji, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Dokumentacja jest złożona, czeka u wojewody na tak zwany ZRID. Potem, jak wojewoda go podpisze, wszystkie prace łącznie potrwają około 18 miesięcy i zamkniemy do ul. Karkonoskiej WOW. Wrocław będzie otoczony Wschodnią Obwodnicą, Autostradową Obwodnicą z zachodniej strony i Wschodnią Obwodnicą o mniejszych parametrach, ale wtedy zamkniemy ringiem Wrocław – mówi Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Po uzyskaniu decyzji od wojewody na rozpoczęcie inwestycji drogowej, Dolnośląską Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu będzie mogła ogłosić przetarg na wykonawcę. Ostatni odcinek, który będzie przebiegać przez miejscowość Wysoka, będzie liczył ponad 5 km i ma powstać do końca 2024 roku.

Najnowsze wiadomości

Najnowsze programy