Wspólny bilet na kolej i komunikację miejską? Szanse coraz mniejsze…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Nadal nie wiadomo, czy uda się podpisać umowę w tak ważnej dla mieszkanek i mieszkańców Wrocławia sprawie, jaką jest wspólny bilet na kolej i komunikację miejską we Wrocławiu. Tydzień temu taką umowę podpisał prezydent miasta Jacek Sutryk i przesłał do zainteresowanych stron, czyli do Urzędu Marszałkowskiego i dwóch podległych urzędowi spółek - Kolei Dolnośląskich i spółki Polregio. Nic się w tej sprawie do tej pory nie stało i ta cisza zaniepokoiła radnych miasta, którzy postanowili zwrócić się za pośrednictwem mediów do zainteresowanych.
  • Apelujemy do pana marszałka, żeby jak najszybciej tę umowę podpisał. To jest z korzyścią nie tylko dla mieszkańców, ale dla całego regionu Dolnego Śląska –  mówi Mirosław Lach, radny Rady Miejskiej, Forum Jacka Sutryka.

  • Wszystko jest przygotowane ku temu, aby podpisać umowę i aby przewozy na Urbancard dla mieszkańców Wrocławia wróciły. Mamy wrażenie, że marszałek zajmuje się konfliktowaniem samorządów, a nie tworzeniem współpracy w zakresie przewozów regionalnych i niestety – co jest dla nas zaskoczeniem i rozczarowaniem – także konfliktowane są spółki – Koleje Dolnośląskie przeciwstawiane są Polregio – mówi Marek Łapiński, przewodniczący Klubu KO w Sejmiku Dolnośląskim. 

  • Rozumiemy, że Urząd Marszałkowski uważa, że na terenie województwa działa tylko ta jedna spółka, jaką są Koleje Dolnośląskie, która świetnie wygląda, ale jest także drugi przewoźnik – Polregio, który nie miał żadnych informacji o toczących się negocjacjach dla naszej spółki. Nam potrzebne są pieniądze, żebyśmy mogli pokazać panu marszałkowi, że jesteśmy efektywną, sprawną firmą – mówi Wiesław Natanek, „Solidarność” Polregio. 

  • Marszałek jest organizatorem przewozów regionalnych – kolejowych i autobusowych – i mimo propagandy sukcesu, w tej sprawie jest wiele problemów – mówi Marek Łapiński, przewodniczący Klubu KO w Sejmiku Dolnośląskim. 

  • Pan prezydent, dzięki radnym i zabezpieczonym środkom, mógł podpisać umowę, która jest zgodna znasz grudniową ofertą. Uznaliśmy, że nie stoi nic na przeszkodzie, aby przewoźnicy – KD i Polregio, którzy są pełnoprawnymi partnerami w tej umowie, mogli ją podpisać – mówi Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektorka Wydziału Transportu we Wrocławiu. 

  • Do naszego miasta codziennie wjeżdża 200 tys. samochodów i musimy z tym jak najszybciej skończyć i jednym z tych elementów jest umowa, która leży na biurku pana marszałka – mówi radny Lach

Na piątek, 24 marca, zaplanowano w tej sprawie spotkanie. Do Urzędu Miasta Wrocławia zaproszono wszystkich zainteresowanych, czyli regionalnych przewoźników – przedstawicieli Kolei Dolnośląskich i Polregio. Przedstawiciele jednej z tych spółek, Kolei Dolnośląskich, przesłali w tej sprawie oświadczenie, w którym stwierdzają, że nie mogą zaakceptować umowy, którą tydzień temu podpisał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Nie wiadomo, czy do piątkowego spotkania dojdzie. A przypomnijmy – umowa miała wejść w życie 1 kwietnia tego roku. 

OŚWIADCZENIE KOLEI DOLNOŚLĄSKICH

W związku z przekazaniem Spółce Koleje Dolnośląskie S.A. propozycji umowy przez Urząd Miejski Wrocławia na honorowanie biletów miejskich w pociągach Spółki, przedstawiamy Państwu oświadczenie w tej sprawie.

1. Umowa nadesłana przez miasto Wrocław znacząc o odbiega od oferty Urzędu Miejskiego przedstawionej w grudniu 2022 roku, jak również do projektu umowy zaproponowanego przez przewoźników.

2. W przesłanej umowie Miasto Wrocław arbitralnie wykreśliło zapisy o liczeniu pasażerów dojeżdżających z aglomeracji, a w grudniowej ofercie Miasto Wrocław zobowiązało się do opłacania podróży na terenie Wrocławia. Tym samym oczekuje od przewoźników honorowania ich uprawnień bez wynagrodzenia z tego tytułu dla przewoźników.

3. Miasto Wrocław oczekuje honorowania w podróżach kolejowych wszystkich grup objętych darmowymi przejazdami na podstawie uchwały rady miejskiej, ale nie uznaje konieczności współfinansowania ich przejazdów. Przypominamy, że zakres bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską został znacznie rozszerzony w 2018 roku.

4. Urząd Miejski Wrocławia wprowadził zapis, że wartość umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a taka zmiana może zostać wprowadzona jednostronnie przez miasto bez konieczności aneksowania umowy przez wszystkie strony. Zatem propozycja może zmusić przewoźników kolejowych do honorowania biletów miejskich w swoich pociągach za łączną kwotę np. 1 zł za cały rok.

5. W przesłanej umowie nie został uzupełniony zapis dotyczący zabezpieczenia środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta. Tym samym gmina Wrocław przesłała umowę wieloletnią bez gwarancji pokrycia jej środkami finansowymi. Co więcej, brak tych zapisów może budzić wątpliwości co do prawidłowości podpisania umowy przez Prezydenta Wrocławia.

Podpisany przez prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka dokument ujrzeliśmy po raz pierwszy. Przesłany został w wersji papierowej bez możliwości edycji i wskazania uwag. Poza różnicami merytorycznymi zawiera on szereg błędów technicznych i prawnych, które należy poprawić. Zważywszy na powyższe fakty informujemy, że umowa w formie dostarczonej do Spółki Koleje Dolnośląskie 17 marca 2023 roku przez Urząd Miejski Wrocławia nie jest możliwa do akceptacji przez naszą Spółkę. Na potwierdzenie prawdziwości sformułowanych powyżej treści, w załączeniu przesyłamy zarówno umowę w kształcie zaproponowanym przez KD (na podstawie grudniowej oferty), jak i podpisaną przez prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka nową, mocno zmodyfikowaną umowę.

Zobacz również

Wakacje to odpoczynek, jednak całe dwa miesiące bez szkoły to dużo czasu, z którym czasem nie wiadomo, co zrobić. Tutaj naprzeciw wychodzi Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji ze swoimi sportowymi, letnimi półkoloniami.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy