XVIII Charytatywny bal PWr

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Po raz 18. odbył się charytatywny bal Politechniki Wrocławskiej. Cel wydarzenia, to zebranie, jak największej ilości pieniędzy dla niepełnosprawnych studentów uczelni. Rekord został po raz kolejny pobity!

XVIII Charytatywny bal PWR.

Podczas balu zebrano 217 tysięcy złotych. Jest to rekordowa kwota wzbogacająca fundusz stypendialny dla studentów niepełnosprawnych. Bal PWR-u był ważny i wyjątkowy z powodu integracji środowiska, a także jubileuszu.

– Jest to bal, który odbywa się w 75 roku istnienia Politechniki Wrocławskiej, jeżeli zsumujemy te dwie daty, to licytujący czują się zobligowania, aby te stawki podnieść – mówi rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Cezary Madryas.

Wrocławianie po raz kolejny pokazali, że są niezwykle hojni. Podczas balu wylicytowano 35 przedmiotów za kwotę ponad 98 tysięcy. Po raz 15 cel balu był szczytny stypendia dla studentów z niepełnosprawnością. W zeszłym roku 66 żaków otrzymało takie wynagrodzenie. Przyznanie stypendium zależy od średniej ocen w roku akademickim.

– Obserwujemy od lat, że to stypendium ma bardzo motywujący charakter. Można je uzyskać już po pierwszy semestrze na pierwszym roku, to studencki, którzy raz zakosztowali tych środków starają się w kolejnych latach również dobrze uczyć, aby je odzyskać – podkreśla mgr inż. Jerzy Borowiec, pełnomocnik rektora PWR ds. osób niepełnosprawnych.

Charytatywny bal Politechniki Wrocławskiej 2020.

Stypendium jest wypłacane jednorazowo i studenci otrzymują je zazwyczaj przed wakacjami. Politechnika Wrocławska jest liderem wśród uczelni, która wspiera studentów niepełnosprawnych.

– Ludzie niepełnosprawni są wyjątkowo zaangażowani w to co robią, ta idea, żeby wspierać studentów z niepełnosprawnością jest dla mnie bardzo ważna – mówi mgr inż. Grzegorz Dzik, przewodniczący rady uczelni PWR.

PWR to bardzo ważny ośrodek naukowy na całym Dolnym Śląsku.

– To jest niezwykle ważny ośrodek naukowy. Ludzie, którzy tu się kształcą i pracują mają ogromny wpływ na Polską naukę, na rozwój naszego miasta. Życzę Rektorowi i całej Politechnice, żeby te sukcesy, które osiągają były jeszcze lepsze – podkreśla Sebastian Lorenc, wiceprezydent Wrocławia.

– Mąż jest absolwentem Politechniki, ja jestem profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego, ale jesteśmy zachwyceni tym, jak to wszystko jest zorganizowane, zabawa jest bardzo dobra z pożytkiem dla idei – dodaje prof. dr hab. Krystyna Mazurek- Łopacińska, Uniwersytet Ekonomiczny.

Dzięki zebranym środkom ponad 80 niepełnosprawnych studentów PWR-u otrzyma stypendia.

 

Najnowsze wiadomości

Najnowsze programy