Żołnierze WOT pomogą w edukacji w DSW

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Dolnośląska Szkoła Wyższa wraz z 16. Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej podpisała porozumienie, którego celem jest edukacja przez profesjonalnych żołnierzy studentów DSW na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne.

– Musimy podnosić swoje kwalifikacje również poprzez takie umowy. Żołnierze będą posiadaną wiedzę praktyczną przekładać na teorię, którą będą się dzielić – mówi płk Artur Barański, dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

– Student uzyska wiedzę praktyczną, jak, co konkretnie robić. Nie teorie, lecz dowie się jakie są problemy i jak działać – podkreśla prof. Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pomagają instytucjom, które są przewidziane do niesienia pomocy, jak policja, straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. Terytorialsi również monitorują sytuacje związaną z koronawirusem. Dodatkowo teraz będą prowadzić zajęcia na Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

– Pozwala nam to przygotować studenta do pracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa – dodaje prof. Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Dzięki nowej współpracy studenci będą mogli zobaczyć, jak wygląda praca w strukturach Wojska, dzięki praktykom. Dowódcy 16 brygady także będą wpływać na treści, jakie będą przekazywane studentom. Terytorialsi, dzięki porozumieniu z DSW-u otrzymają także zniżki na studia.

– Cieszymy się z tego, mamy nadzieję, że będzie więcej studentów i żołnierzy w związku z tą sprawą ekonomiczną. Zachęcamy wszystkich aby korzystali zarówno z nabywania wiedzy, jak i do tego, żeby zostać żołnierzem 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej – dodaje płk Artur Barański, dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Było to historyczne, pierwsze takie porozumienie pomiędzy 16. Dolnośląskąj Brygadą Obrony Terytorialnej, a uczelnią.