50-lecie Studenckiego Towarzystwa Naukowego AWF Wrocław

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
50 lat Studenckiego Towarzystwa Naukowego na wrocławskim AWF-ie. To towarzystwo zrzesza wszystkie koła naukowe, do których należą studenci i to tam mogą rozwijać swoje specjalizacje. Przynależność do koła w znacznym stopniu rozwija wiedzę zdobytą na zajęciach.

– Jest to właściwie taki początek drogi naukowej, takie zaszczepienie i rozwijanie pewnych swoich pasji, które np. na zajęciach dydaktycznych zaszczepił je prowadzący i student, czy doktorant ma możliwość uczestniczenia w takim kole – mówi dr Kamil Michalik, pełnomocnik rektora ds. Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

– Uczelnia ma 76 lat. Po kilkunastu latach moi koledzy, moi poprzednicy wraz ze studentami zdecydowali, że to jest niezwykle istotny element w procesie kształcenia i prowadzenia badań naukowych, żeby włączyć właśnie studentów – mówi prof. Andrzej Rokita, rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. 

Maciej Lachowicz robi doktorat na wrocławskiej AWF i także należy do koła naukowego. To daje mu dostęp do różnych technologii, które są szczególnie dla niego ważne.

– Natomiast kiedy dołączy się do koła naukowego, to jesteśmy w stanie dobrać coś pode mnie, pod to czym ja się interesuję, co ja chciałbym robić. Ja należę do Koła Naukowego prowadzonego przez pana profesora Grzegorza Żurka, w którym zajmujemy się szeroko pojętą neurokognitywistyką. To znaczy, że zajmujemy się funkcjami poznawczymi, wpływem codziennego życia, jak i różnych form treningu, nowych technologii na funkcje poznawcze. A jeśli chodzi o nowe technologie, to mam na myśli wirtualną rzeczywistość – mówi Maciej Lachowicz, wiceprzewodniczący Studenckiego Towarzystwa Naukowego AWF Wrocław.

– Tak, byłem w Kole Naukowym Fizjologii Wysiłku, byłem także w zarządzie STN-u, więc łączyłem właściwie swoją drogę z działaniami organizacyjnymi na rzecz rozwoju naszego towarzystwa naukowego – mówi dr Kamil Michalik, pełnomocnik rektora ds. Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

Zdaniem studentów koła naukowe pozwalają im specjalizować się w wybranych przez nich dziedzinach. 

– Mamy na ten moment 37 kół naukowych na naszych dwóch wydziałach. Także ta oferta dla studentów i doktorantów jest bardzo szeroka. Każdy chcący zgłębiać swoje zainteresowania naukowe na pewno znajdzie coś dla siebie. Dlatego zapraszamy do śledzenia informacji na stronie internetowej i zapoznania się z tą bogatą ofertą – mówi dr Kamil Michalik, pełnomocnik rektora ds. Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

– Bardzo są zaangażowani, dlatego, że oni się uczą i to są studenci, którzy np. w tym roku są to studenci pierwszego roku studiów licencjackich akurat z terapii zajęciowej, ponieważ w swoich kompetencjach mają właśnie budowanie takich kompetencji, budowanie postaw organizacyjnych, kompetencji grupowych, umiejętności właśnie znalezienia się w sytuacjach trudnych – mówi dr Dominika Zawadzka, Wydział Fizjoterapii AWF Wrocław.

– Wielu z naszych aktualnych pracowników, profesorów to są ci, którzy rozpoczynali swoje działania naukowe właśnie w Studenckim Towarzystwie Naukowym, z czego ja się ogromnie cieszę – mówi prof. Andrzej Rokita, rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. 

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy