Organizacje pozarządowe: jak zyskały na unijnych dofinansowaniach?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Fundacja "Umbrella" i Sektor 3 - to tutaj mogą się zgłosić wszystkie organizacje pozarządowe, które chcą ubiegać się o unijne dofinansowanie na prospołeczne projekty.

Aktywność obywateli to podstawa demokracji, dlatego w 2007 roku powstała organizacja Sektor 3, nawiązująca do koncepcji podziału aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Pierwszy sektor to instytucje państwa, drugi to prywatne podmioty nastawione na zysk, a trzeci to właśnie organizacje, które nie są nastawione na zysk ani nie stanowią elementu struktury państwa i w tym sensie są  „pozarządowe”. Trzeci sektor to wszystkie formy działań społecznych mieszczące się pomiędzy państwem a rynkiem. Trzeci sektor nazywa się także sektorem obywatelskim, sektorem społecznym, a także sektorem pozarządowym.

Fundacja „Umbrella”, która prowadzi Centrum Sektor 3 powstała w 2007 roku, w tym samym roku też inkubator organizacji pozarządowych, tak na razie wstępnie go nazywano wtedy, tutaj w tym miejscu w dawnej hali remontowej autobusów na terenie dawnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Legnickiej 65. Ten obiekt został przygotowany, zaadaptowany przez Gminę Wrocław zgodnie z postulatami zgłaszanymi przez środowiska organizacji pozarządowych z Wrocławia – zdradza Grzegorz Tymoszyk, prezes Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”.

Fundacja „Umbrella” oraz Sektor 3 udzielają wsparcia aktywistom społecznym w zakładaniu organizacji pozarządowych, w zarządzaniu nimi, w rozwoju tych organizacji tak, aby mogły one działać samodzielnie, realizowały swoje cele statutowe i skutecznie pomagały mieszkańcom Wrocławia. Na liście organizacji pozarządowych współpracujących z fundacją znalazły się m.in. Stowarzyszenie Tratwa, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych lub Fundacja Aktywny Senior. Każda organizacja pozarządowa, która chce ubiegać się o unijne dofinansowanie może to zrobić na parę sposobów.

Staranie się o środki unijne to już jest wyższa szkoła jazdy, więc tutaj proponujemy oprócz edukacji, start najpierw w funduszach mikrograntowych, takich funduszy we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku są trzy. My prowadzimy ścieżkę dla młodych NGO, mikrogranty NGO i dla nieformalnych grup młodzieżowych mikrogranty młodzieżowe. Dla nieformalnych grup osób dorosłych tę ścieżkę prowadzi z kolei Strefa Kultury Wrocław, która jest naszym partnerem w tym projekcie – mówi Grzegorz Tymoszyk.

Myślę, że bez wsparcia funduszy unijnych dużo mniej pozytywnych zmian społecznych moglibyśmy rękoma wolontariuszy, pracowników, członków organizacji pozarządowych w Polsce przeprowadzić. Myślę, że nasz kraj by bez tego wyglądał mocno inaczej i myślę też, że ten rozwój obywatelski, rozwój społeczny byłby na dużo niższym poziomie – dodaje prezes Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”.

Obecnie we Wrocławiu zarejestrowanych jest około 4 tysięcy organizacji pozarządowych, przez pandemię koronawirusa i lockdown na chwilę obecną działa połowa z nich.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy