Środkowoeuropejskie Forum Integracyjne. Migranci na językach

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
We Wrocławiu odbyło się Środkowoeuropejskie Forum Integracyjne. Celem spotkania było pokazanie, w jakim kierunku rozwija się polityka migracyjna w Polsce i w Unii Europejskiej. Eksperci rozmawiali między innymi o zatrudnianiu cudzoziemców, zaangażowaniu w życie społeczne, a także o tym, jakie zadania stoją przed samorządem.

Forum Integracyjne to cykl paneli dyskusyjnych, na których zaproszeni goście z uczelni wyższych, rządu, samorządu i organizacji pozarządowych rozmawiają o problemach uchodźców i migrantów, budowaniu mostów między różnymi kulturami i narodowościami i szeroko rozumianej integracji. Jest to także okazja do wymiany informacji i dzielenia się doświadczeniami pomiędzy organizacjami, które zajmują się sprawami migrantów.

Zadajemy sobie pytanie: co dalej z migracją. To jest ważna cześć społeczeństwa i już w tym momencie nie odbiegamy średnio populacyjnie w ilości migrantów od Europy zachodniej. W związku z tym, musimy znaleźć jakieś rozwiązania, jak przedstawić ten model partycypacji migrantów na nasze polskie środowisko. Migranci w Polsce są jednak pozbawieni praw politycznych i trzeba coś z tym zrobić – mówi Bartłomiej Potocki, dyrektor instytutu Praw Migrantów.

Podczas tegorocznego Środkowoeuropejskiego Forum Integracyjnego rozmawiano między innymi o tym, w jaki sposób państwa unijne mogą się dostosować do nowych potrzeb migracyjnych związanych z wojną w Ukrainie, która trwa już od ponad roku. Polska do tej pory nie była miejscem docelowej migracji obywateli państw spoza Unii Europejskiej i nie mamy tak dużych doświadczeń jak np. nasi niemieccy sąsiedzi. Przedstawiciele instytucji z Nadrenii Północnej Westfalii dzielili się swoją wiedzą na temat tego, jak w ich regionie wyglądała i wygląda integracja z migrantami.

Najważniejszymi elementami jest to, aby od początku migranci i migrantki byli częścią polityki społecznej miejsca, w którym zamieszkują. Trzeba zadbać o to, aby nauczyli się języka, a poprzez te właśnie wartości językowe i kulturalne i przekazywanie także własnej kultury – i jest to nieważne, czy zostaną na rok, czy na dłuższy czy krótszy okres – mogli być częścią procesów społecznych – mówi Ksenija Sakelšek, przewodnicząca Rady Integracji.

Integracja nie tylko w kontekście migracji, to, jak przekonują specjaliści, praca po obu stronach. To nie tylko migranci powinni się dostosować do kultury i zwyczajów kraju, w którym mieszkają, ale i państwo przyjmujące powinno mieć przygotowany system wsparcia i integracji.

Osoby, które przyjeżdżają i są innej kultury, innej religii, mają czasami inne obyczaje mogą nas ubogacić i nie są zagrożeniem dla naszej tożsamości – mówiła Alina Szptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia do spraw równego traktowania.

Środkowoeuropejskie Forum Integracyjne organizowane jest przez Instytut Praw Migrantów (Fundacja Ukraina), Biuro Parlamentu Europejskiego oraz Info-Forum-Polregio. Wydarzenie finansowane jest dzięki Nagrodzie Królowej Rychezy, przyznawanej w konkursie organizowanym przez kraj związkowy Nadrenia Północna- Westfalia.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy