II Forum Green Region. Unijne zmiany zaczynają się lokalnie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Realizacja unijnych przepisów musi zacząć się na szczeblach lokalnych. Tylko tak zmiany będą możliwe, dlatego po raz drugi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu zorganizowano Forum Green Region.

– Nasz uniwersytet jest liderem zmiany i dostrzegamy tutaj obszar, w którym te zmiany będą zachodzić szczególnie intensywnie i na wielką skalę. Zakładamy, że przychodzą do nas osoby już poinformowane i świadome tego, z jakim problemem będą musiały się zmierzyć. W związku z tym, główną częścią naszej konferencji są warsztaty, gdzie specjaliści z naszej uczelni i praktycy będą prezentować formy i propozycje rozwiązań także i takich, które już znalazły zastosowanie w praktyce – mówi prof. Andrzej Graczyk, dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów UEW.

– Tegoroczna edycja jest poświęcona fali renowacji, czyli zagadnieniu, które jest związane z optymalnym wykorzystaniem energii. Działania Uniwersytetu Ekonomicznego, zgodnie z przyjętą strategią 2030, przewidują, że będziemy działali prośrodowiskowo na rzecz społeczeństwa i że będziemy podejmowali działania, które będą przyczyniały się do oszczędzania energii, do rozsądnego gospodarowania energią po to, aby ślad węglowy, który będziemy pozostawiali, był jak najmniejszy – mówi prof. Bogusława Drelich-Skulska, prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej UEW.

Uniwersytet Ekonomiczny już to robi – oszczędza światło, a na akademiku Przegubowiec I i II zamontowano fotowoltaikę. Bo zmiany zaczynają się od lokalnych decyzji. 

– Ja myślę, że takie lokalne i regionalne rozmowy są bardzo ważne, dlatego że unijne dyrektywy powstają w Brukseli i Strasburgu, ale ostatecznie ich realizacja taka namacalna, odbywa się w bardzo dużym stopniu właśnie na poziomie samorządów. I to dzisiejsze spotkanie cieszy mnie szczególnie, dlatego że dosłownie kilka godzin temu, wczoraj wieczorem zakończyły się negocjacje polityczne na temat nowej dyrektywy budynkowej i dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków, która stwarza takie nowe ramy w termomodernizacji budynków do 2023 roku. Więc ja dzisiaj postaram się o tym opowiedzieć, o tym, co ta dyrektywa nowego wnosi – mówi Izabela Zygmunt, przedstawicielka Komisji Europejskiej w Polsce.

A wyzwanie jest spore, bo Unia Europejska za cel obrała sobie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku, a do 2050 roku celem jest neutralność klimatyczna.

– Pierwsza to jest kwestia finansowania, bo jesteśmy świadomi, że sama termomodernizacja do roku 2050 to jest 1 bilion 400 miliardów złotych według takich szacunków z ubiegłego roku. Natomiast drugi obszar, równie ważny, a być może nawet kluczowy, jeśli idzie o skuteczność, to jest poradzenie sobie z ubóstwem energetycznym. Po prostu nie każdego stać już teraz na przedsięwzięcia, które oznaczają drobne poprawy efektywności energetycznej. A tu chodzi o zasadniczą, dużą skalę tych zmian – mówi prof. Andrzej Graczyk, dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów UEW.

– Nade wszystko ogromnym wsparciem będą środki unijne. My na Dolnym Śląsku w ramach naszego Regionalnego Programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska jednym z priorytetów dedykujemy właśnie takim działaniom zmierzającym do wzrostu efektywności energetycznej niemałe środki. Jest to jeden z priorytetów o znaczącej, wręcz bardzo dużej alokacji finansowej. Stąd też będziemy mogli sfinansować wiele czy dofinansować wiele przedsięwzięć w ramach renowacji energetycznej – mówi dr Marek Obrębalski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy