Dzień: 2021-07-23

Sala pod kopuła to część Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, która najlepiej widoczna jest od strony ul. Grodzkiej. Na freskach znajdujących się wewnątrz wyraźnie widać motywy krzyża, które połączone są z historią Zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. Freski powstały w duchu nieprawdziwej historii, którą zakonnicy upowszechniali, aby stać się zakonem rycerskim, a co za tym idzie, zostać w posiadaniu wszystkich dóbr materialnych, które udało im się zgromadzić.

W związku z budową kolejnego etapu tramwaju na Popowice w nocy z 23 na 24 lipca zmieni się organizacja ruchu na ul. Długiej w rejonie ulic Młodych Techników, Inowrocławskiej oraz Michalczyka. W ramach inwestycji powstanie tutaj między innymi nowa jezdnia, chodniki i ścieżki rowerowe.