Prof. Marian Gorynia dostał doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
22 listopada na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia doktora honoris causa profesorowi Marianowi Goryni, który od ponad 20 lat jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu profesor jest związany prawie od samego początku jego działalności naukowej. Nauki ekonomiczne są jego pasją i jak mówi sam profesor, spełniają one warunki cztery razy dwa „P”, czyli są to nauki płodne poznawczo, praktycznie przydatne, pozytywnie posępne i wreszcie są piękne, piękne.

Profesor Marian Gorynia jest absolwentem ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie w 1980 roku ukończył studia magisterskie, a w 1985 roku obronił doktorat. W 1998 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych i objął stanowisko profesora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a od 2003 roku zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (dawniej Akademia Ekonomiczna w Poznaniu). W latach 2008-2016 sprawował funkcję rektora tej że uczelni.

Pan profesor Gorynia to jest autorytet w ekonomii. Ewidentnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych, najbardziej cenionych naukowców. On ma ogromną rangę, jeżeli chodzi o dorobek naukowy, ale jednocześnie o rozwój kadr naukowych, który rzeczywiście wspierał naszą uczelnię bardzo często. To jest człowiek relacji. On buduje te relacje w środowisku naukowym, na polu Polskiego Towarzystwa Naukowego, jest przyjacielem naszej uczelni, więc to tak naprawdę jest niekwestionowana ważna postać dla środowiska i stąd bardzo się cieszymy, że dzisiaj włączamy go jako doktora honoris causa do naszej społeczności – mówi prof. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Jestem wzruszony. Jestem trochę spięty, bo mimo doświadczenia, które widać na mnie, to jednak jest to wielkie przeżycie. Wracając do związków z tą znakomitą uczelnią, to one nie polegały tylko na tym, że przyjechałem tu kiedyś jako student. Potem byłem tutaj wielokrotnie na konferencjach organizowanych przez pana profesora Jana Rymarczyka. Byłem też wielokrotnie na obronach prac doktorskich. Te związki, jak się wtedy tak zacieśniły, to trwają do dziś i są niezwykle bliskie – mówi prof. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Wielokrotne udziały pana profesora w konferencjach naukowych pozwoliły adeptom sztuki ekonomicznej, reprezentującym różne pokolenia, brać udział w niezwykle pasjonujących dyskusjach, uczyć się uczciwej krytyki ekonomicznej, poznawać różne wymiary poglądów, a jednocześnie mieć okazję do wypowiedzi przed znakomitymi osobistościami polskiej nauki – mówi prof. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

W dniu wręczenia doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, profesorowi Marianowi Goryni towarzyszyła również jego rodzina.

Proszę państwa, to jest ogromne wzruszenie na pewno. Aczkolwiek powiem, że nie jest to pierwsza tak podniosła uroczystość, ponieważ mój mąż działa, jak tutaj poprzednicy mówili, na wielu uczelniach. Kilkakrotnie towarzyszyłam mu właśnie w takich uroczystościach. Ale Wrocław jest mi tutaj szczególnie bliski, ludzie, którzy tu pracują, znamy ich od lat. Tak że wzruszenie nie mniejsze niż mojego męża – mówi Grażyna Gorynia, żona prof. Mariana Goryni.

 –To jest właśnie bardzo duże wydarzenie przez to, że doctor honoris causa to jest zawsze osoba z dużym autorytetem, tak jak w tym wypadku. No i tutaj wzbogaca nasze środowisko – mówi prof. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy