UWr: ruszają badania nad wpływem technologii na wymiar sprawiedliwości

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Inkubatory Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego to zespoły naukowców i naukowczyń, którzy prowadzą badania w dziedzinach, które do tej pory na uczelni pozostawały w cieniu. Inkubator „Digital Justice”, którego kierownikiem jest dr Karolina Kremens z Katedry Postępowania Karnego Wydziału, Prawa Administracji i Ekonomii, ma na celu koncentrację na badaniach nad wpływem nowych technologii na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. W nauce prawa karnego jest to jedno z najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień.

Nasze centrum badawcze Inkubator Doskonałości Naukowej „Digital justice” jest ukierunkowany na prowadzenie badań dotyczących wpływu nowych technologii na proces karny. Zagadnienie w ogóle wpływu nowych technologii na prawo jest od dosyć dawna badane, w różnych aspektach, w zakresie tej działki karnej w szczególności naukowcy skupiają się na odpowiedzialności karnej za działania np. autonomicznych samochodów, natomiast my byśmy chcieli się skupić na czymś nad czym do tej pory w Polsce w szczególności nie było jeszcze prowadzonych tak szerokich badań, tzn. wpływie nowych technologii na proces karny. Czyli na to jak to postępowanie karne się zmienia w związku z coraz większym wpływem działań o charakterze informatycznym. I tutaj mamy różne sfery badań, którym będziemy poświęcać, przede wszystkim chodzi o to w jaki sposób organy ścigania podążają za tym jak przestępczość się dygitalizuje można powiedzieć i w jaki sposób te nowe instrumenty technologiczne pozwalają organom ścigania dotrzymać kroku przestępcom. I chodzi tutaj o takie kwestie jak np. przeszukania prowadzone zdalnie czy przeszukania sprzętów, które mają charakter elektroniczny, przeszukania komputerów, czy one powinny być prowadzone za wiedzą osób, do których te komputery należą. Przeszukania chmur, czy np. tak prozaiczna rzecz jak przeszukiwanie telefonu komórkowego osoby, która jest w danej chwili zatrzymywana na ulicy, czy wolno organom ścigania w aktualnym stanie prawnym przeszukać taki telefon komórkowy czy może powinny być podjęte jakieś inne działania do tego, żeby te telefony komórkowe były przeszukiwane dopiero wówczas, kiedy taka zgoda będzie uzyskana np. od prokuratora czy być może sądu – mówi dr Karolina Kremens, kierownik Inkubatora Doskonałości Naukowej-Digital Justice.

Prowadzone badania obejmować będą m.in.: nagrywanie za pomocą kamer nasobnych noszonych przez funkcjonariuszy Policji dokonywanych przez nich czynności, prowadzenie przeszukiwań elektronicznych urządzeń, w szczególności telefonów komórkowych, wykorzystywanie technologii audiowizualnych w celu ułatwienia przeprowadzania rozpraw przed sądem, nagrywanie przesłuchań i innych czynności dowodowych oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu wymierzania kar za przestępstwa.

Prowadzimy badania o charakterze podstawowym, które mają tworzyć nową wiedzę, natomiast chcielibyśmy oczywiście, żeby nasze badania miały przełożenie na rzeczywistość. Ja jestem głęboko przekonana, że wraz ze zmieniającą się wokół nas rzeczywistością, wpływem nowych technologii na całe nasze życie tego rodzaju badania są niezbędne i będą miały tę szansę, aby uczestniczyć w publicznej dyskusji na temat tego w jaki sposób rzeczywiście powinniśmy wciągać i wdrażać te nowe technologie do procesu karnego tak, żeby polepszać sytuację zarówno nas wszystkich jako obywateli i gwarantować nam pewne bezpieczeństwo, ale z drugiej strony, żebyśmy mogli też chronić przede wszystkim podejrzanych i oskarżonych w toku postępowania karnego, ale także pokrzywdzonych wszelakiego rodzaju przestępstwami – dodaje dr Katarzyna Kremens.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy